::: Beliggenhet ::: Bilder ::: Om oss ::: Tomter ::: Kjøp ferdig hus :::

Generell informasjon

Byggefeltet ligger i et kupert terreng med stor variasjon i tomters beliggenhet. Det er fjell under overflaten i hele området.

Veier
Hovedveien fra offentlig vei og gjennom feltet forbi B 308 får en asfaltert bredde på 5,25 m, ved siden av kommer en gangvei med asfalt i en bredde av 2,5 m. Det anlegges autovern i skråningen mot Rv. 20.

Internveiene anlegges med en asfaltert bredde på 4,5 m.

Sideveien på oversiden av B8 (vei 3) anlegges med asfaltert bredde på 5 m.

Belysning
Alle veier i feltet utstyres med gatelys.

VA-nett
Kommunen besørger vann og avløp inn til feltet, inklusive trykkøkningsstasjon. Utbygger koster ledningsnettet inne i feltet, med anborring og innstikk på den enkelte tomt.

Dimensjoner og standarder
Kommunen er godkjenningsinstans for dimensjonering og standarder, inklusive kompetansekravet for planlegging og utførelse.

Kommunen skal også overta veiene og hovedledningene.

El, tele, kabel-TV og bredbånd
Nåværende høyspentlinje skal legges i kabel.
Tilførselene for el, tele, kabel-tv legges som kabeler i grøft frem til den enkelte tomt. Bredbånd-tilknytning er tilgjengelig fra Nextnet AS via vanlige telefonlinjer.


Priser
Tomter er priset mellom 300.000 og 400.000 kroner.

 

Flisa Terrasse v/Ole Solbraa - 2270 Flisa - Tlf: 90 94 85 08 - E-post: osolbr@outlook.com